Hoppa till sidans innehåll

Bli Medlem


För att bli medlem ta del av villkoren nedan och maila sedan This is a mailto link skriv att du vill bli medlem och ange prisplan. Du kommer sedan få instruktioner per mailen. Frågår går bra att ställa till samma adress. Tack!

 

Priser:
12 mån ordinarie                  2300 kr
12 mån senior/pensionär     1500 kr
6 mån ordinarie                   1500 kr
6 mån senior/pensionär      1000 kr
9:00 - 15:00 vardagar är gratis för senior/pensionärer endast medlemskap krävs


Nynäshamns Atletklubb (NAK) har satt upp villkor som varje enskild medlem skall rätta sig efter. Det är en förutsättning att du läser, förstår och accepterar gällande villkor för att kunna söka och behålla ditt medlemskap.  Villkoren är enkla och lätta att följa. Den medlem som bryter mot någon punkt i våra villkor riskerar att bli utesluten ur klubben under den tid som styrelsen bedömer vara lämplig. Varje enskild medlem har full rätt, att på ett vänligt sätt, påtala annan medlem om denne bryter mot klubbens villkor. Vi ber samtliga medlemmar respektera de villkor som gäller för att på så sätt skapa ett trivsamt gym som vi alla kan utvecklas i. Tack på förhand!

1. TILLTRÄDE
Person som äger tillträde till gymmet är betald medlem med giltigt medtaget passerkort. Även behörig lärare som innefattas under tecknat avtal mellan NAK och gymnasieskolan ärt tillträde. Att släppa in en icke medlem kan resultera i indraget medlemskap.

2. ORDNING
Efter användning av maskiner, vikter, redskap och andra tillbehör skall detta återställas och läggas tillbaka på respektive plats. Dvs. ”Var och en plockar undan efter sig”.

3. EGET ANSVAR
Användning av maskiner, vikter, redskap och andra tillbehör sker på egen risk. NAK tar inte något ansvar för eventuella skador. Som medlem har du eget ansvar för dina ägodelar. NAK och gymnasieskolan kan inte ta på sig något ansvar för de värdesaker som lämnas kvar i gymmet. Ha alltid uppsikt över dina värdesaker.

4. SKADEGÖRELSE
Den som genom oaktsamhet eller medveten skadegörelse gör åverkan på inventarier eller byggnad, blir ersättningsskyldig för detta, samt eventuellt polisanmäld. NAK äger och förvaltar alla inventarier i gymmet.

5. DROGFRI ZON
Besök i gymmet i påverkat tillstånd samt medförande av berusningsmedel är strängt förbjudet. Användning av dopingpreparat eller medförande av dopingpreparat är olagligt och är därför förbjudet inom NAK och dess lokaler samt i gymnasieskolan. NAK har en drogpolicy som är i riktlinje med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Ertappas personer av förbjudna preparat innebär det automatisk avstängning från NAK och dess lokaler. Lag (1991:1969) om förbud mot dopingmedel.

6. ÅLDERSGRÄNS
Sökande ska vara fyllda 15 år för att kunna bli medlem och på egen hand ta ansvar i gymmet.

7. PARKERING
Parkering av motorfordon sker på avsedd plats uppe vid parkeringen för att inte blockera infart för utryckningsfordon. Det är ej tillåtet att köra ner via gång- och cykelväg för att parkera utanför gymmet. Parkering av cyklar sker på avsedd plats utanför gymmet i cykelställ.

8. ÖPPETTIDER
Ingen får vistas i gymmet före eller efter det gällande öppettiderna. Lokalen är larmad under övrig tid och kostnad för utryckning av bevakningsföretag bekostas av den medlem som är upphov till utryckningen, vilket spåras via kortläsaren.

NAK förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan utestänga den som inte följer dessa villkor. Använd sunt förnuft när du tränar hos NAK, med det kommer du långt. Är något oklart ska du kontakta oss, väl mött

Postadress:
Nynäshamns AK - Styrkelyft
Christopher Hultin, Bogvägen 69
14935 Nynäshamn

Besöksadress:
Kvarnvägen 4
14945 Nynäshamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link