Hoppa till sidans innehåll

Villkor


Nynäshamns Atletklubb (NAK) har satt upp medlemsvillkor som varje enskild medlem skall följa. Det är en förutsättning att du läser igenom, förstår och accepterar angivna villkor nedan för att kunna söka samt behålla ditt medlemskap. Den medlem som bryter mot någon av våra villkor riskerar att uteslutas ur klubben under den tid som styrelsen bedömer vara lämplig. Ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift görs. Varje enskild medlem äger full rätt, att på ett tillmötesgående och vänligt sätt, påtala annan medlem om denne bryter mot klubbens villkor. Vi ber samtliga medlemmar respektera de villkor som gäller för att på så sätt skapa ett trivsamt och ordningsamt gym som vi alla kan utvecklas i.

 

1. TILLTRÄDE 

Person som äger tillträde till gymmet är betald medlem med giltigt medtaget passerkort. Insläpp av obehörig person i lokalen resulterar i indraget medlemskap. Om en person önskar provträna meddelar denne styrelsen via angivna kontaktuppgifter på hemsidan.

 

2. ORDNING 

Efter användning av maskiner, vikter, stänger, hantlar och övriga redskap skall ordningen återställas vilket innebär att sakerna skall läggas tillbaka på respektive plats. Vidare får inga ytterskor användas vid träning i lokalen. Skräp skall kastas i papperskorgarna.

 

3. EGET ANSVAR 

Användning av NAKs inventarier sker på egen risk. NAK tar inte något ansvar för eventuell personskada. Vidare har du som medlem eget ansvar för dina ägodelar. Ha alltid uppsikt över dina värdesaker.

 

4. SKADEGÖRELSE 

Den medlem som genom oaktsamhet eller medveten handling gör åverkan på inventarier eller byggnad, blir ersättningsskyldig för orsakad skada, utesluten ur föreningen samt polisanmäld. NAK äger och förvaltar alla inventarier i gymmet.

 

5. DROGFRI ZON 

NAK är en drogfri zon. Detta innebär att det är strängt förbjudet att tillträda lokalen i påverkat tillstånd och/eller medförande av dopingpreparat, droger eller andra berusningsmedel. Användning av dopingpreparat eller medförande av dopingpreparat och andra droger är olagligt och därför också förbjudet inom föreningen NAK och dess lokaler. NAK följer Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotia, doping och tobak och Lag (1991:1966). Personer som ertappas med förbjudna preparat blir uteslutna ur föreningen.

 

6. ÅLDERSGRÄNS 

Sökande ska vara fyllda 15 år för att kunna bli medlem.

 

7. PARKERING 

Parkering av motorfordon sker på avsedd plats uppe vid parkeringen för att inte blockera infart för utryckningsfordon. Det är ej tillåtet att köra ner via gång- och cykelväg för att parkera utanför gymmet. Parkering av cyklar sker på avsedd plats utanför gymmet i cykelställ-

 

8. ÖPPETTIDER 

Ingen medlem får vistas i NAKs lokal före eller efter gällande öppettider. Lokalen är larmad under övrig tid och kostnad för utryckning av bevakningsföretag bekostas av den medlem som är orsaken till utryckningen. Den informationen går att avläsa via kortläsaren. 

 Observera att öppettiderna kan påverkas av styrkelyfttävlingar/event som anordnas av styrelsen och som hålls i lokalen. Det kan också innebära att gymmet är stängt under den tid som tävlingen är pågående.

  

NAK förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan utestänga den medlem som inte följer dessa villkor. Om du har frågor om oss, tveka inte att skicka in din fråga till styrelsen via angivna kontaktuppgifter. 

 

Välkommen till Nynäshamns Atletklubb!

Uppdaterad: 24 OKT 2017 21:14 Skribent: Christopher Hultin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Nynäshamns AK - Styrkelyft
Christopher Hultin, Bogvägen 69
14935 Nynäshamn

Besöksadress:
Kvarnvägen 4
14945 Nynäshamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link